Μια κοινότητα διαλόγου ανοιχτή.Για όλα και σε όλους. Χωρίς διευθυντήρια. Χωρίς «εμπόρους» ή «πελάτες». Χωρίς «κρυφά» χαρτιά , σχέδια ή σκέψεις. Με μια μοναδική λεπτή κόκκινη κλωστή να τη δένει. Την αγάπη για την πόλη μας. Με στόχο να γίνουμε Ενεργοί Πολίτες ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ της πόλης που θέλουν και μπορούν. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος τιμής από τον Πολίτη.

SEARCH

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

"ΟΧΙ" ΑΠΟ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΖΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΝΠ!
Η  ΚΕΔΕ:
1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη µεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., µε την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ανεξαρτησία του θεσµού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.

 

2. Κρίνει µη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο ∆.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών , γι αυτό καλεί την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να

αποσύρει άµεσα την Π.Ν.Π. και στη συνέχεια, να ξεκινήσει µε πρωτοβουλία της ένας ειλικρινής διάλογος, προκειµένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος.

 

3. Καλεί τους ∆ήµους όλης της χώρας να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού τους Συµβουλίου, µε σκοπό την έκδοση ψηφισµάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόµενό της.

 

4. Καλεί τις ∆ηµοτικές Αρχές όλης της χώρας και µέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.∆.Ε. της 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να µην εφαρµόσουν όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία όλων των ∆ήµων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους.

 

5. Καλεί τους ∆ήµους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µαζί µε το προσωπικό τους, αρχής γενοµένης από την ηµέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

 

6. ∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να εξαντλήσουµε κάθε πολιτική και νοµική δυνατότητα που θα µας δοθεί , µε σκοπό να ακυρώσουµε το περιεχόµενο της Π.Ν.Π.

 

7. Καλούµε τους ∆ήµους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών, χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο, προκειµένου να

ενηµερωθούν οι δηµότες µε έγκυρο τρόπο για τις δραµατικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονοµία και για κάθε επαγγελµατία η εφαρµογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...